Mälardalens Dansklubb

Avgifter

Parkrav:

OBS! Parkrav i bugg och boogie (ej barn). Du som vuxen och inte har partner kan anmäla dig själv. Du hamnar då på kö och vi försöker hitta en partner till dig. Anmäl dig då på "Singel-/Intresseanmälan för pardans".

Avgifter:

För att få tävlingsträna i Mälardalens dansklubb måste du vara medlem i klubben. När du anmäler dig till en kurs/träning betalar du medlemskapet med automatik. Du behöver alltså inte ansöka om medlemskap. När det gäller tävlingsträningsavgifter har vi ett rabattsystem.
Avgifterna avser de dansare som har sin tävlingslicens i klubben. För externa dansare som önskar komma till Mälardalens dansklubb och träna gäller andra priser. Var vänlig kontakta ylvali67@gmail.com för frågor om det. Mälardalens Dansklubb betalar din licens som gäller per kalenderår, när du deltar i träningar som går i klubbens regi. Byte av licenstillhörighet sker vid halv- eller helårsskifte. Klubben lägger ut för kostnaderna gällande anmälningsavgifterna till respektive tävlingsarrangör och i slutet av varje termin får du ett betalningsunderlag från oss på de tävlingar du anmält dig till. Du betalar även de tävlingsavgifter gällande tävlingar du strukit dig på. Vi bekostar avgifterna till de tävlingar där vi själva är arrangörer. Observera att: Varje anmälan har sin egen betalningsavi, som du får via mail när du blir antagen. Du kan altså inte slå i hop avierna och betala i en klumpsumma mot ett OCR nummer. Om det inte finns något OCR nummer på avin är kursen gratis. (Du har kommit upp i maxtaket) Om du inte fått en bekräftelse med mail vid anmälningstiilfället så kan det bero på: - Att du inte har rätt mailadress i dans.se (Logga in och kolla att din mail adress är rätt). - Att du är kommunalanställd eller landstingsanställd och använder jobb mailen i dans.se. Begränsningar är satta i dessa. Detta kan finnas i flera företag. (Lösning: Skaffa en personlig mail och använd den i dans.se eller ring din IT-ansvariga och lös problemet)

Prova på:

Första tränings-/kurstillfället räknas som "prova på"-tillfälle. För att få vara med på detta tillfälle skall man vara anmäld till tränings/kurs tillfället. Om man inte ska fortsätta skall man tala om det till tränaren innan nästa tillfälle. I.o.m detta tas betalningskrav bort.
Medlemsavgiften är obligatorisk och räknas inte in i kurs-/tävlingskostnader. Kostnad per år är 200kr (debiteras vid ett tillfälle).

Maxtak för Kurs/Tränings avgift per termin:

Rabatter: (Gäller ej för läger/inspiration/engångstillfällen)

Dansar du bugg eller boogie woogie börjar rabatter gälla när man passerat 1100kr. Därefter betalar man 300kr per träning/kurs tills man kommer upp till 2000kr som är maxtaket. Därefter blir det gratis.
Dansar du både bugg och boogie woogie börjar rabatter gälla när man anmält sig till en Bugg (Fullpris 1100kr) och en Boogie Woogie (Rabaterat 300kr= 800kr). Därefter betalar man 300kr per träning/kurs tills man kommer upp till 2800kr som är maxtaket. Därefter blir det gratis.
×

KONTAKT

Du kan nå oss på:

Linnéagården Kolbäck

Telefon: 070-795 83 31

Email: ylvali67@gmail.com

Plusgiro: 6046540-8